Relasjoner

Hvor ofte nevner politikerne hverandre eller seg selv.

Politikerlikhet

Hvor stor likhet er det mellom hva de snakker om

politiker likhet bilde

Politiker- og avislikhet

Hvor stor likhet er det mellom hva aviser og politikere snakker om

politiker og avis likhet bilde

Politikerliket med ulikt antall topics

Hvor stor likhet er det mellom politikere snakker om

politiker og avis likhet bilde